Pressselection 2007
live pre/re/interview
 

STIMUL festival - Kreidler (DE)
6.10.2007 20:00

STIMUL - prûbêzný festival jiné hudby. Koncert se koná ve spolupráci s festivalem DER FILM - www.derfilm.cz
Hudební festival STIMUL se od roku 2005 v ceském hudebním prostredí etabloval jako výrazná hudební akce s jasnê urcenou a vymezenou dramaturgií. Festival se snazí prezentovat hudbu, která u nás bêznê není dostupná. Programové zamêrení festivalu, které je nyní novê propojeno s A2 kulturním týdeníkem, se snazí reflektovat znêní progresivní elektroniky, noisu, soucasného jazzu a vsechny podoby improvizované hudby, vcetnê jejich prolnutí a nejrûznêjsích mezizánrových presahû.

Kreidler (DE)
celní predstavitelé nêmecké post-rockové scény (tuzemský posluchac zná treba Tarwater ci To Rococo Rot), se od svého debutu Weekend v roce 1996 vyvinuli v asi nejvýraznêjsí zástupce této vlny. Jejich poslední pociny (uz ne jako ctverice, nýbrz v podobê matematicky sehraného tria) nicménê mírí ze snadných skatulí a od postmoderních melanzí pryc. Jejich tvorba se nejvíce priblizuje abstraktní filmové hudbê a invencnê vstrebává vlivy jazzu, ambinetu i industriálu. Nevsednê chytlavé popové melodie a precizní instrumentace dodává jejich muzice az majestátní, prudce emotivní nádech. Tento vecer je zároveĊˆ hlavním doprovodným hudebním programem filmového festivalu DER FILM. (..)

NN, Archa Theatre Praha, CZ 9 2007

"Der Film"
Festival deutschsprachiger Filme in Prag und Brünn

(..) Das Festival wird auch in diesem Jahr das begleitende Musikprogramm "Die Musik" bieten. In Zusammenarbeit mit dem Festival STIMUL findet am 6. Oktober 2007 im Prager Theater Archa ein Konzert von Kreidler aus Düsseldorf statt, die zu den führenden Vertretern der Elektronik- und Postrock-Szene Deutschlands zählen. (..)

NN, "Der Film", CZ 9 2007

Kreidler
1.10.2007

Podzimním programem Archy se jako ladná uzovka vine festival toho nejlepsího z mezinárodní nonkonformní hudby. Ve spolupráci s A2 kulturním týdeníkem se Archa stane po 3 ríjnové víkendy dêjistêm festivalu STIMUL. Vêríme, ze i Vám prinese radu príjemných hudebních stimulû.
Aristokraté hudby Kreidler, jejichz klávesista Andreas Reihse odpovídal na nase otázky, budou hvêzdami prvního vecera letosního festivalu Stimulu.

Vase skupina prosla casem významnou zánrovou promênou. Cítíte se být jestê napojeni na postrockovou scénu? Nakolik se sami povazujete za souputníky kapel jako To Rococo Rot, Tarwater nebo Notwist?
Abych rekl pravdu, vlastnê jsme se nikdy necítili být soucástí postrockové scény. S vámi zmínênými skupinami - a s mnoha dalsími, namátkou Mouse on Mars, Saint Etienne nebo Nicolette - nás pojí prátelství, podporujeme se. S Notwist nemáme nic spolecného.

Od vasí elektropopové eponymní desky (2000) k zatím poslednímu, az majestátnê filmovému albu Eve Future (2002) jste ucinili velký umêlecký krok vpred.
Vpred, ríkáte... díky za kompliment. Nêco takového bohuzel vzdycky stojí znacné úsilí, je za tím dost premýslení, jde o vêdomý proces.

Titul Eve Future je prejat z Villiersovy romantické novely z konce 19. století. Co vás na ní inspirovalo?
Je treba ríci, ze nejdríve byly hudební nápady, pak teprve kniha. Nasli jsme v ní spoustu neobycejných a prekvapujících obrazû, které nám pomáhaly prenést se pres její slabsí pasáze. Velkou inspirací pro nás byla témata vêdy versus sci-fi, mechanického têla prijímajícího dusi skrze sebeobêtování clovêka (zeny). Plíce jedné z postav tam slouzí jako gramofon a príbêh má podobnê katastrofické finále jako Titanic.

Vase hudba, predevsím na tri roky starém remixovém EP Recall, je plná paradoxû: rezervovaná i bombastická, umêrená i patetická. Patrí mezi vase intence i balancování na hranê mainstreamu ci kýce?
Vzdycky jsme se trochu obávali, abychom nebyli prílis komercní...

Jaký je pomêr mezi zivými nástroji a technologií na vasich posledních deskách a pri zivých vystoupeních?
Nikdy jsme to nemêrili, neporovnávali, kazdopádnê kdykoli se nám zdá, ze nad nasí hudbou mají pocítace moc velkou kontrolu, mêníme smêr, protoze nás to nudí. zivost v jakémkoli smyslu je nezbytná.

Nakolik podstatný je pro vás - casto az pochodovê presný - rytmus?
Precizní rytmika je pro nás dûlezitá receno s Mistrem Dukem Ellingtonem: "It don't mean a thing, if you ain't got that swing". I to dêlá staré masiny jako Roland 303 nebo 606 tak sexy oproti mrtvolným bicím automatûm a sekvencerûm soucasnosti.

Povazujete melodie a pestré harmonie za stále moderní hudební jazyk, za klícovou cestu k posluchaci?
Mozná se tento zpûsob hudebního vyjádrení zacal s postupem casu povazovat za ponêkud prvoplánový ci dokonce laciný, ale já se domnívám, ze tomu tak VzDYCKY bylo a bude.

Plánujete po hudbê k etnograficky pojatému dokumentu Durchfahrtsland rezisérky Alexandry Sellové i práci na nêjakém dalsím soundtracku?
Pokud bychom byli osloveni ci prizváni ke spolupráci na nêjakém interesantním projektu, urcitê bychom do toho sli.

Jaký je vás oblíbený film a (filmová) hudba?
Existuje nespocet príkladû skvêlé hudby v nablblých filmech (jako treba Cotton Club), a ovsem i výjimecných snímkû, v nichz hudba nehraje zádnou nebo jen podradnou roli (nêkterá díla Orsona Wellese, Fritze Langa, Luise Buñuela atd.). Nicménê mezi mé osobní favority - hudbu, která umocñuje úcinek uz tak výrazného filmu - patrí treba kompozice Johna Williamse k Lovci jelenû, skladby Howarda Shorea k snímkûm Davida Cronenberga, Goblinova muzika pro Daria Argenta, kompozice Milese Davise pro Malleûv Výtah na popravistê, autorské vêci Johna Carpentera a nescetnê dalsích.

Detlef Weinrich, vás DJ, je výhradním autorem videoklipû pro Kreidler. Jak se odrázejí jeho nápady na vasí vizuální prezentaci?
Nikdy nechceme, aby byla projekce vnímána jako ilustrace hudby. Mêlo by jít spíse o jakousi dalsí vrstvu, trebas i znejist'ující, která vede posluchace zase nêkam jinam.

Vás název je odvozen od starého mopedu, jichz bylo koncem padesátých let plné Nêmecko. Máte - co do popularity - podobné ambice? Dockáme se v dohledné dobê vasí nové desky?
Být populární v Nêmecku v padesátých letech, to by bylo nêco! Ale váznê: prestoze se nám v poslední dobê narodily nêjaké dêti, právê jsme v procesu dokoncování naseho nového alba.

Ales Stuchly, A2, CZ 1 10 2007

PHOTO GALLERY STIMUL FESTIVAL
Praha, 6. 10. 2007

   

f: Karel Suster

Stimul [official festival site]

KREIDLER, BASSISTERS ORCHESTRA, HANS APPELQVIST, OKAPI - Festival STIMUL
Praha, Divadlo Archa - 6. ríjna 2007

První koncert již čtvrtého ročníku festivalu experimentální hudby STIMUL neprilákal do útrob koncertního sálu pražského divadla Archa príliš početnou návštêvu, což se vzhledem k faktu, že hlavní hvêzdou koncertního čtyrbloku byli i u nás už vcelku známí Nêmci KREIDLER, bylo alespoñ pro mê celkem prekvapení. Na príjemné a uvolñující náladê sobotního večera se to naštêstí nijak negativnê nepodepsalo, i když první vystupující – Ital OKAPI – to zrejmê nemêl príliš jednoduché. Nicménê jeho set, bêhem nêhož si vystačil toliko s gramofonem a nêkolika mašinkami, dokázal zaujmout a navnadit na vêci príští. Ačkoliv by pohled na jeho stylizaci a nádobí mohl svádêt k dojmu, že se jedná o dalšího typického DJe, zas tak úplnê tomu není. Tato performance namísto k extatickému tanci zvala spíše k mírnému pohupování se do rytmu a k posluchačskému vychutnávání si schopností tohoto Itala s jistotou proplouvat mezi nêkolika hudebními ostrovy.(..)

  f: Dreckus, Letmo

Poláci mêli skutečnê šťávu, to se musí nechat! Po tomto výživném a místy i strhujícím vystoupení se konečnê dostává i na nêmecké KREIDLER, kterí alespoñ z mého pohledu tak trošku nesplnili očekávání kvalitní nálože toho pravého nêmeckého krautrocku. Predpokládané vzpomínání na osmdesátá léta se tak zmênilo na prohlídku soudobé elektronické hudby. V konečném dûsledku to však na pozitivních dojmech príliš nezmênilo, protože pro tuto trojici tvorenou bicmenem a dvêma „laptopári“ není príliš velikým problémem odehrát i vystoupení postavené na tu lehce infantilnê rozradostnêných motivech, tu zase svêrepê tanečních rytmech či zasnêných hudebních plochách. Prestože nemám príliš v lásce u nás ponêkud zprofanovaný pojem „pohodový“, nemohu se neubránit nenazvat tak právê poslední hodinku prvního letošního stimulovského koncertu. Je jen veliká škoda, že kvûli menšímu časovému skluzu, díky kterému jejich vystoupení presáhlo pûlnoční hodinu a mnozí prítomní tak ve snaze stihnout poslední metrou opuštêjí Archu, není Nêmcûm doprán ani závêrečný aplaus kompletního publika. Vêrme, že další tri večery, které na nás v rámci letošního STIMULu čekají, se budou têšit i z odpovídající divácké odezvy.

Dalas + Marigold, Metalopolis, CZ 10 2007

... top.